O NAS

Geodeta uprawniony mgr inż. Radosław Wyszyński

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Geodezja i Kartografia.

Rok 2013 – rozpoczęcia studiów inżynierskich na specjalności Geodezja i Geoinformatyka.
Rok 2017 – obrona tytułu inżyniera
Rok 2017 – rozpoczęcia studiów magisterskich na specjalności Szacowanie Nieruchomości.
Rok 2018 – obrona tytułu magistra
Rok 2021 – uzyskanie tytułu geodety uprawnionego z zakresu 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwestycyjne)
Rok 2022 – uzyskanie tytułu geodety uprawnionego z zakresu 2 (rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych)

Numer uprawnień zawodowych – 23647